(+381) 63 831-68-54 info@karlovackivinogradi.org
У пролећном руху у месецу априлу, у предивном амбијенту Еколошког центра Радуловачки у Сремским Карловцима, одржали смо округли сто:
Одржива пољопривреда у функцији очувања биодиверзитета
Разговарали смо о основама и праксама микробиологије земљишта у органској, регенеративној, биодинамичкој пољопривреди.
На округлом столу су учествовали: Флориан Фаркаш, пољопривредник и саветник за регенеративну и одрживу пољопривреду; Немања Ковачевић, консултант у области одрживе пољопривредне производње; Зоран Петров, пионир биодинамичке и одрживе пољопривреде у Србији. Догађај је морерирао Владимир Милетић, Пољопривредна задруга АлмаРоса и Удружење Карловачки виногради.
Имали смо прилику да чујемо увиде из богатог искуства наших панелиста у бављењу различитим аспектима одрживе пољопривреде.
Садржај хумуса на пољопривредним парцелама у Војводини је у константном паду. Сада је на испод три одсто. Да ли се овај процес може зауставити и преокренути, то зависи не само од пионирског рада на обнови и регенерацији тла и посвећености појединаца. Осиромашење земљшта, као и загаћење воде и тла, такође је и друштвени проблем.
Како би се то предупредило, потребно је ангажовање свих релевантних страна, надлежних институција, пољопривредника и удружења која се баве заштитом животне средине.
Присутни и публика су такође апеловали на важност адекватног газовања и обраде земљишта, контролу и забрану употребе пестицида и хемијских отрова.
За опоравак земљишта је потребно да се пољопривредна производња адакватно прилагоди локалитету и да се спроведе рејонизација. Потребно је препознати квалитет и особине земљишта и прилагодити усеве и културе, како би се остварили најбољи резултати, а пре свега задржала равнотежа у микробиологији тла.
Очување здравља земљишта је услов за одрживо бављење пољопривредом.
Природа тражи путеве самоисцељења. Богатство биодиверзитета и пошумњеност су од пресудне важности за очување тла.
Пољопривредно имање у биодинамици се посматра и схвата као један целовити организам, као једна оаза.
Регенеративна пољопривреда је логичан наставак и прати след пермакултурних метода и налази примену на великој скали, на већим пољопривредним површинама.
*
Наше удружење у првом плану истиче потенцијале одрживе пољопривреде и агроеколошких аспеката у очувању биодоверзитета. Одрживу пољопривреду сагледавамо као праксу и производњу која ће дугорочно задовољавати основне људске потребе, побољшати квалитет животне средине и учинити ефикаснијом употребу природних ресурса, воде и земљишта, од којих зависи и сама пољопривреда.
Агроеколошке методе се све више препознају у стручној јавности и широј заједници као примери добре праксе и усклађености пољопривредне производње и заштите животне средине.
Округли сто је део пројекта „У складу са природом, у сарадњи са локалном заједницом”, који реализује Удружење Карловачки виногради. Пројекат је део програма „Безбедна природа и клима“, који спроводи WWF Adria-Srbija и финансира EU u Srbiji