(+381) 63 831-68-54 info@karlovackivinogradi.org
Održiva poljoprivreda za životnu sredinu i zajednicu

Održiva poljoprivreda za životnu sredinu i zajednicu

Održiva poljoprivreda ima mogućosti da postane ključni element u zaštiti životne sredine i očuvanju biodiverziteta. Usled ekspanzije, pritiska i sve veće potrage za novim poljoprivrednim površinama na globalnom nivvou, smatramo da bi održiva poljoprivreda mogla da...
U skladu sa prirodom, u saradnji sa lokalnom zajednicom

U skladu sa prirodom, u saradnji sa lokalnom zajednicom

Započeli smo još jednu inicijativu, odškrinuli smo još jedna vrata sa namerom da istaknemo, promovišemo i podržimo prirodne odlike i vrednosti Sremskih Karlovaca i Karlovačkih vinograda. Tokom prestupne 2024, realizujemo projekat „U skladu sa prirodom, u...
Karlovački vinogradi – kulturni predeo izuzetnih vrednosti

Karlovački vinogradi – kulturni predeo izuzetnih vrednosti

Na blagom oktobarskom suncu, protekle subote, razgovarali smo o kulturnim vrednostima Karlovačkih vinograda,, važnosti očuvanja lokalnog živog nasleđa i zdrave životne sredine, te mogućnostima za razvoju eko turizma, ekološke i regenerativne polјoprivrede, koji su sa...
Sačuvajmo prirodu za nova pokolenja

Sačuvajmo prirodu za nova pokolenja

Verujući da možemo doprineti bolјitku Sremskih Karlovaca i da nas divota i vrednosti Karlovačkih vinograda čine odgovornima prema životnoj sredini pokrenuli smo dugoročni projekat: ”Sremski Karlovci, grad bez kesa”, sa prvom fazom realizacije projekta pod nazivom:...
Arheologija na Mateju

Arheologija na Mateju

Iz dubina naslaga lesa i gline, svetlo dana u našem dragom komšiluku ugledali su arheološki artefakti iz kasnog srednjeg veka. Tragovi keramike, kako rekoše stručnjaci iz Pokrajinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture. Iako su obronci Fruške gore i priobalje Dunava...