(+381) 63 831-68-54 info@karlovackivinogradi.org

Ugroženo stanište podunavskog velikog mrmoljka

Prisustvo ponudavskog velikog mrmoljka ili Triturus dobrogicus istraživala je naša komšinica dr Ana Ivanović, redovni profesor Biološkog fakulteta u Beogradu.

Zahvaljujući njenim naporima, praćena je populacija podunavskog velikog mrmoljka u Karlovačkim vinogradima i utvrđeno njegovo prisustvo.

Šta nismo znali, a treba da znamo?

Podunavski veliki mrmoljak je na osnovu globalnih kategorija ugroženosti (IUCN) gotovo ugrožena vrsta vrsta (prema Crvenoj knjiži faune Srbije 1 – vodozemci). Ovu vrstu ugrožava gubitak i degradacija staništa, a jedan od ključnih faktora jeste ugrožavanje i presecanje puteva migracije od kopnenih staništa do reproduktivnih centara.

Nažalost, iako je reproduktivni centar u Karlovačkim vinogradima jedino vodeno stanište pogodno za reprodukciju na desnoj obali Dunava, ovi zapušteni ribnjaci uništeni su usled nasipanja peskom i zatrpavanja vodenog staništa radi izgradnje terminala za skladištenje nafte ’’Naftachem’’. Ovim radovima potpuno je presečen migracioni put i uništen deo kopnenog i barskog staništa.

Pored ponudavskog mrmoljka, kao strogo zaštićene vrste, u ovom staništu zabeležene su i druge vrste strogo zaštićenih i ugroženih vodozemaca:

  • Obična češnjarka (Pelobates fuscus, Laurenti, 1768),
  • Mala zelena žaba (Pelophylax [Rana] lessonae, Camerano, 1882)

Nadležna ministartva i Pokrajinski zavod za zaštitu prirode nisu preduzeli nikakve mere zaštite ovih vrsta vodozemaca.

Udruženje Karlovački vinogradi

Real estate agent icon white 07

Kontakt telefon

(+381) 63 831-68-54

Real estate agent icon white 21

Adresa

Kalemarska 51,
21205 Sremski Karlovci

Sva prava zadržana © 2024 | Politika privatnosti